Opis projektu

 

„Zaawansowany technologicznie dodatek do oleju napędowego dla maszyn poza drogowych ze szczególnym uwzględnieniem maszyn górnictwa podziemnego o znacząco ulepszonych właściwościach energetycznych i emisyjnych".

Nr projektu: POIR.01.02.00-00-0028/17-00

Termin realizacji projektu: 02.10.2017 r. – 30.09.2019 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest opracowanie nowego produktu – innowacyjnego na skalę europejską - modyfikatora procesu spalania paliwa w postaci dodatku do oleju napędowego oraz zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy NITROERG S.A. Podczas realizacji projektu zostanie opracowana nowa technologia charakteryzująca się właściwościami znacząco przewyższającymi dostępne aktualnie technologie substytucyjne, poprzez m.in: poprawę właściwości zapłonowych paliwa, poprawę rozruchu silnika w niskich i wysokich temperaturach, poprawienie procesu spalania paliwa. Opracowana technologia i produkt pozwolą na zmniejszenie zużycia paliwa, zwiększenie mocy silnika, obniżenie emisji szkodliwych substancji w spalinach, zmniejszenie osadów i laków wewnątrz wysoko zaawansowanych wtryskiwaczy.

Budżet:
Wartość projektu: 6 241 283,82 PLN

w tym na:

 badania przemysłowe: 1 543 253,44 PLN

prace rozwojowe: 4 698 030,38 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 2 882 326,89 PLN

 

w tym na:
badania przemysłowe: 1 003 114,74 PLN

prace rozwojowe: 1 879 212,15 PLN

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Priorytet 1. „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R”.