Władze Spółki

ZARZĄD

Grzegorz Sosna - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Sławomir Kwiatkowski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Handlu

Tomasz Maliszewski - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

 

RADA NADZORCZA

Marcin Lewiński - Przewodniczący

Andrzej Jasiński  - V-ce Przewodniczący

Marek Kobel  - Sekretarz Rady

Krystyna Kołodziejczyk - Członek Rady

Paulina Sala - Członek Rady