KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TZW. „INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH” NITROERG-IPO

Zawiadamiamy, iż Zarząd Spółki NITROERG S.A. powziął wiadomość, że na stronie internetowej www.novagielda.pl oferuje się nabywanie bliżej nieokreślonych „instrumentów finansowych” o nazwie NITROERG-IPO oraz pod nazwą skróconą NTE-IPO (pod skrótem USNITRO06). Są one przedstawiane jako instrumenty finansowe emitowane przez podmiot określony jako „Our Business Limited Liability Company”.


Informujemy, iż Spółka NITROERG S.A. w żaden sposób nie nawiązała ani nie zamierza nawiązać współpracy z podmiotami Nova Giełda Sp. z o.o. oraz Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. Emitowanie, oferowanie lub obrót tego typu „instrumentami” nie ma w ocenie Zarządu jakichkolwiek podstaw w uchwałach  organów Spółki NITROERG S.A. ani też w jej Statucie.