Jakość

NITROERG S.A. deklaruje swoją odpowiedzialność za jakość produktów oraz spełnienie wymagań prawnych i innych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz troska o środowisko naturalne traktowane są w NITROERG S.A. jako fundament działalności Spółki i stanowią integralną część zarządzania naszą firmą.

Zdajemy sobie sprawę, że od jakości naszych wyrobów i usług zależy satysfakcja i zadowolenie Klientów, a tym samym ich lojalność. Właśnie w trosce o Klientów i ich zadowolenie z oferowanych wyrobów, wdrożyliśmy system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001:2015 obowiązujący w całym obszarze działalności NITROERG S.A. oraz system zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska spełniający wymagania normy ISO 14001:2015 - certyfikat uzyskał zakład w Krupskim Młynie. Podjęliśmy działania mające na celu wdrożenie systemu ISO 14001:2015 również w zakładzie w Bieruniu.

Wyrazem troski o Klienta i jego potrzeby jest również przyjęta przez Zarząd NITROERG S.A. Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa Informacji oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy określająca kierunki działania oraz cele jakie osiągnęliśmy i nadal chcemy osiągać.

Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015

Podcertyfikat ISO 9001:2015